Sr. No Name Branch
1 Panickar Suveesh DE-CE
2 Galla Danny  DE-CE
3 Gupta Prerna BE-CE
4 Tripathi Nishi BE-CE
5 Patel Maitri BE-CE
6 Harsh More BE-CL
7 Bhumika Nayi  B.FD
8 Kinjal Patel B.FD
9 Mitali Patel B.FD
10 Bhavsar Nidhi B.FD
11 Pooja Verma  B.FD
12 Himali Thakkar B.FD
13 Nikhil Kumar B.GD
14 Surabhi Nair B.ID
15 Zeel Patel B.ID
16 Akshat Goswami BCA
17 Shreyas Tiwari BBA
18 Kashish Anand BBA
19 Sushant Gupata BBA
20 PRINCE KUMAVAT PHYSIOTHERAPY
21 SHRADDHA CHOTARA PHYSIOTHERAPY
22 PERI DADHANIYA PHYSIOTHERAPY
23 SAMARTH PATEL PHYSIOTHERAPY
24 aashka thakar PHYSIOTHERAPY
25 YASH SHARMA PHYSIOTHERAPY
26 Amrita Rochalani Microbiology
27 Bhatt Charmi Sukesh Physics
28 Agrawal Jaykishan Microbiology
29 Jayrajsinh Jadeja Biotechnology
30 Panchal Parthiv C. B.Sc. Agriculture
31 Patel Harsh  B.Sc. Agriculture
32 Patel Hardik B.Sc. Agriculture
33 Prajapati Tejaskumar B.Sc. Agriculture
34 NIDHI PATEL Ayurveda
35 TAKKAR JAY Ayurveda
36 ISHITA PATEL  Ayurveda
37 SWITU PATEL Ayurveda
38 PARTH THAKKAR Ayurveda
39 DAVE JANHVI Ayurveda
40 Jayswal Neha BHMS
41 Patel Khushi B.Sc. (Nursing)
42 Patel Shrushti B.Sc. (Nursing)
43 Patel Palak B.Sc. (Nursing)
44 Patel Armi B.Sc. (Nursing)
45 Galla Daisy Microbiology
46 Yash Patel BE-Mech
47 Jasmin Patel BE-Civil
48 Katariya Hemanshi Microbiology
49 Moksha Dosi DE-ID
50 Keshvi Padaliya PHYSIOTHERAPY
51 Manthan Budha PHYSIOTHERAPY
52 Darshan Chhabiaya Biotechnology
53 Riya Patel  Microbiology
54 Nazli Shaikh Microbiology
55 Meet Patel Chemistry
56 Aakash Shrivas  Maths
57 Khushali Mongraliya Microbiology
58 Ritik Panday Maths
59 Yash Patel Physics
60 Shivam Rajput Microbiology
61 Manav Mehta Microbiology
62 Patel Deep Maths
63 Dharanaba Zala Biotechnology
64 Patel Rutu Microbiology
65 Shubhendu Pandey Biotechnology